Budgetbeheer

Budgetbeheer betekent het inzichtelijk maken van de inkomsten en uitgaven van het huishouden. Dit kan middels het invullen van een jaarbegroting waarin elke maand de te verwachten inkomsten en uitgaven worden genoteerd. Zo’n begroting kan voor verschillende doelen nodig zijn, een aantal voorbeelden:


  • Om na te gaan of iemand kan rondkomen. En op welke punten het anders of beter kan.
  • Om in te schatten of een grote uitgave verantwoord is. En om na te gaan welke effecten deze uitgave heeft op het bestedingspatroon.
  • Om te kijken hoe de uitgaven kunnen worden aangepast, als gevolg van een daling van de inkomsten door bijvoorbeeld baanverlies, ziekte, echtscheiding etc.
  • Om vast te stellen of en hoe betalingsachterstanden en schulden op een voor alle partijen prettige manier kunnen worden geregeld.


Door een begroting in te vullen kunnen we weer balans aanbrengen in de inkomsten en uitgaven. Hierbij kijken we zowel naar de korte termijn als de middellange en lange termijn.     


Daarnaast kijken we ook naar de voorzieningen en toeslagen waar iemand mogelijk recht op heeft en hulp nodig heeft met het aanvragen ervan.

Indien er schulden zijn en de begroting niet sluitend is, zal de cliënt op zoek moeten gaan naar besparingen. Er moeten prioriteiten gesteld worden.

We zoeken dan samen naar de maximale aflossingscapaciteit om de schulden op korte dan wel middellange termijn af te betalen.


Postbus 179

1130 AD Volendam

tilly@veermanbewindvoering.nl

06 81 68 67 24